Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja úr Starfsmenntasjóði FFÍ

Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja úr Starfsmenntasjóði FFÍ

1. Félagsmaður í FFÍ sem unnið hefur í 12 mánuði hjá Icelandair eða Air Iceland Connect og greitt hefur verið af á þeim tíma getur sótt um styrk til símenntunar og/eða starfsnáms. Félagsmaður í fæðingar- eða foreldraorlofi getur nýtt sér áunnin rétt ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
Félagsmaður í atvinnuleit heldur áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.

2. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila gildri greiðslukvittun ásamt námsframvindu á skrifstofu FFÍ. Greiðslukvittun má ekki vera eldri en 12 mánaða. Umsókn þarf að berast innan 6 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk. 

3. Úthlutun styrkja verður þrisvar sinnum á ári. 15. febrúar, 15. júní og 15. október.

Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir fyrsta dag þess mánaðar sem úthlutað er til að hægt sé að afgreiða umsóknina í viðkomandi mánuði.

4.
4.1 Veittur er styrkur að upphæð allt að 80.000 kr. til náms/námskeiða hjá viðurkenndri menntastofnun sem ætlað er að bæta stöðu og/eða hæfni umsækjanda. Svo sem eininga til námsloka í háskóla, Diplomanáms, viðurkenningar, sbr. tölvunám eða annað sambærilegt starfstengt réttindanám. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum.


4.2 Veittur er styrkur að upphæð allt að 40.000 kr. til tómstundanáms/-námskeiðis sem nýtist umsækjanda í starfi. Með umsókn skal fylgja greinargerð um að hvaða leyti umsækjandi telur námið nýtast í starfi. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum.Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

4.3 Veittur er styrkur allt að 80.000 kr. til náms að eigin vali við starfslok sökum aldurs eða vegna ótímabærra starfsloka eftir 25 ára starf. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum. Styrkurinn er einungis veittur einu sinni. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

4.4 Veittur er styrkur allt að 25.000 kr. til almenns tómstundanáms/námskeiðis. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

5. Hámarksstyrkur fyrir lið 4.1 er 80.000 kr. á 12 mánaða fresti, hámarksstyrkur fyrir lið 4.2 er 40.000 á 12 mánaða fresti. Hámarksstyrkur fyrir lið 4.3. er 80.000.- og er sá styrkur aðeins veittur einu sinni. Hámarkstyrkur fyrir lið 4.4 er 25.000 á 12 mánaða fresti. 

6. Styrkir verða einungis veittir að námi eða námskeiði loknu og að fyrir liggi vottorð frá viðkomandi stofnun um námslok. Sé um háskólanám að ræða þarf umsækjandi að sýna fram á a.m.k 45 eininga námsárangur áður en til styrkveitinga kemur. Undanþágur eru veittar frá þessari reglu þegar sótt er um námsstyrk við starfslok sökum aldurs eða vegna ótímabærra starfsloka eftir 25 ára starf (styrkur 4.3.) og vegna almennra tómstundastyrkja (styrkur 4.4.). þá þarf ekki að sýna fram á námslok/námskeiðslok. 

7. Stjórn Starfsmenntasjóðs FFÍ áskilur sér rétt til breytinga á reglum þessum án sérstaks fyrirvara. Reglurnar skulu taka mið af stöðu sjóðsins hverju sinni. Þeir umsækjendur sem fengið hafa vilyrði fyrir styrk falla ekki undir þetta ákvæði ef til breytinga á úthlutunarreglum kemur.

8. Stjórn sjóðsins er heimilt að móta starfsreglur skv. gr. 5.7. í reglugerð sjóðsins, eftir því sem reynsla og starfsemi sjóðsins gefur tilefni til.

 

Endurútgefið 28. nóvember 2018