Skip to main content

Reglugerð Orlofssjóðs FFÍ

Sjóðurinn heitir Orlofsheimilasjóður Flugfreyjufélag Íslands

Tilgangur sjóðsins og hlutverk sjóðsstjórnar er:

  1. Að kaupa orlofsheimili einn sér eða ásamt öðrum, fjármagna byggingu þeirra, viðhald og rekstur.
  2. Fjárfesting og eignasala, annað en eðlilegt viðhald eigna, er þó ekki heimil nema að fengnu samþykki stjórnar FFÍ.
  3. Heimilt er orlofssjóði að taka á leigu orlofshús og endurleigja félagsmönnum.
  4. Annast úthlutun orlofshúsa FFÍ samkvæmt reglum sem stjórnin setur sér.
  • Tekjur sjóðsins eru samningsbundin gjöld atvinnurekanda til sjóðsins eins og semst um á hverjum tíma, leigutekjur af orlofsheimilum, vaxtatekjur og önnur framlög er til falla.
  • Stjórn sjóðsins skipa 3 menn, sem kjörnir eru á aðalfundi ár hvert. Í stjórn skulu vera skipaður formaður auk meðstjórnenda. Stjórnin skal halda gerðabók um fundi sína og störf sín.
  • Allur kostnaður af starfi stjórnar og starfsemi sjóðsins greiðist úr orlofssjóði.
  • Sjóðurinn er í eigu FFÍ. Reikningar hans fylgja reikningum FFÍ, endurskoðaðir af endurskoðendum FFÍ og lagðir fyrir á aðalfundi félagsins.
  • Allir félagsmenn FFÍ hafa rétt til að njóta þjónustu sjóðsins, einnig þeir félagsmenn sem láta af störfum 60 ára eða eldri, í 10 ár eftir starfslok.
  • Breytingar á reglugerð þessari má aðeins gera á aðalfundi félagsins með meirihluta atkvæða.

Reglugerð þessi þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 13. maí 2015