Umsókn um styrk úr starfsmenntasjóði FFÍ

Félagsmaður FFÍ sem unnið hefur í 12 mánuði hjá Icelandair eða Air Iceland Connect og greitt hefur verið af á þeim tíma getur sótt um styrk til símenntunar og/eða starfsnáms. Úthlutun styrkja er þrisvar sinnum á ári, 15. febrúar, 15. júní og 15. október. Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir fyrsta dag þess mánaðar sem úthlutað er til að hægt sé að afgreiða umsóknina í viðkomandi mánuði. Með umsókn verður að fylgja fullgild og óvéfengjanleg greiðslukvittun þar sem fram kemur dagsetning, kennitala og nafn kaupanda og seljanda, hvað var greitt fyrir og upphæð sem greidd var. Allir styrkir eru skattskyldir og munu koma forskráðir á skattframtal viðtakanda.
Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Invalid Input

Please write a subject for your message.

Invalid Input

Invalid Input

Please let us know your message.

Öllum umsóknum verður að fylgja frumrit greidds reiknings, staðfesting frá menntastofnun eða fræðsluaðila um námslok, sundurliðuð staðfesting á loknum einingum þegar það á við og greinargerð um hvernig nám gagnast umsækjanda í starfi, þegar það á við.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input